Kancelaria

Radcy

Prawnego

Krzysztof

Stęc

prawo cywilne • prawo rodzinne • prawo pracy

OFERTA

Rozwód

Doradztwo prawne i reprezentacja Klientów w sprawach o rozwód to główna specjalizacja Kancelarii. Postępowania rozwodowe składają się z wielu aspektów. Często ustalana jest wina rozkładu pożycia, Ważne, aby wiedzieć, co wpływa na przypisanie stronie winy rozkładu pożycia i znać skutki orzeczenia winy rozkładu pożycia. W toku sprawy rozwodowej sąd decyduje o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, może również orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. W postępowaniu o rozwód rozstrzygana bywa kwestia alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron czy też alimentów dla drugiego małżonka. Wreszcie – sąd może wydać rozstrzygnięcie w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków. Korzystając z profesjonalnej pomocy prawnej w sprawie rozwodowej zyskujesz gwarancję realnej ochrony Twoich praw przez pełnomocnika, znającego wszelkie aspekty rozwodu nie tylko w teorii, ale przede wszystkim od strony praktycznej.

Władza rodzicielska

O władzy rodzicielskiej sąd decyduje nie tylko w sprawie rozwodowej. Konflikty pomiędzy rodzicami – zarówno w małżeństwie, jak i poza nim – niejednokrotnie powodują, że wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej nie jest możliwe. Postępowanie rodzica może zostać zakwalifikowane jako przesłanka do ograniczenia czy nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej. Jakie są przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej? Jakie są przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej? Któremu z rodziców sąd powinien powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej? Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza zakaz kontaktów z dzieckiem? Na te pytania warto poznać odpowiedzi przed wszczęciem postępowań sądowych. Należy bowiem pamiętać, że każdy konflikt pomiędzy rodzicami wywiera znaczący wpływ na małoletnie dziecko. Dobro małoletniego dziecka jest nadrzędnym celem wszelkich postępowań w przedmiocie władzy rodzicielskiej.

Alimenty

Podobnie jak władza rodzicielska, również alimenty mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu orzekającego w sprawie o rozwód. Jednak alimenty to nie tylko obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci albo małżonków względem siebie. W określonych sytuacjach również na innych osobach ciąży obowiązek alimentacyjny. Czego możesz się dowiedzieć, korzystając z profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach dotyczących obowiązku alimentacyjnego? Na przykład tego, kiedy sąd może orzec alimenty na rzecz drugiego małżonka podczas rozwodu, kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, kiedy dziecko powinno spełniać obowiązek alimentacyjny wobec rodziców, czy można podwyższyć lub obniżyć alimenty i w jakich sytuacjach, a także – czy można ustalić alimenty w formie umowy.

Pomoc pracownikom

Reprezentuję Klientów w sprawach pracowniczych – najczęściej są to postępowania wszczynane w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę albo rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne). Prowadzę postępowania w przedmiocie odpowiedzialności materialnej i odpowiedzialności porządkowej pracowników. Moim Klientom zapewniam pomoc przy przygotowaniu pozwu do sądu pracy, podpowiadam w jaki sposób prowadzić postępowanie, reprezentuję Klientów przed sądem pracy, zwracam uwagę na zmieniające się przepisy i wyjaśniam ich znaczenie.

Sprawy spadkowe

Reprezentuję Klientów w sprawach spadkowych, m.in. w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zapłatę zachowku. Doradzam w sprawach testamentów. Wyjaśniam, jakie są przesłanki wydziedziczenia, wskazuję konsekwencje pozbawienia prawa do zachowku, wynikające z innych czynności prawnych. Udzielam porad prawnych w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku.

Inne sprawy cywilne

Wymienione powyżej rodzaje spraw nie wyczerpują oferty Kancelarii. Mnogość spraw cywilnych nie pozwala na ich wyliczenie. Sporządzam wzory umów, m.in. najmu, dzierżawy, dostawy, o dzieło, zlecenia i wszelkich pism związanych z zawarciem, wykonywaniem, rozwiązaniem i odstąpieniem od umowy. Analizę przedstawione przez Klientów projekty umów. Dochodzę w imieniu i na rzecz Klientów zapłaty za wykonane zobowiązania. Pomagam w dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne rzeczy, a także w dochodzeniu roszczeń gwarancyjnych. Prowadzę sprawy w zakresie prawa rzeczowego, w tym o zasiedzenie, sprawy dotyczące służebności gruntowych i osobistych oraz naruszenia posiadania. Reprezentuję Klientów w postępowaniach eksmisyjnych. Pomagam w sporach z firmami windykacyjnymi, pożyczkowymi i bankami, których przedmiotem są spłacone lub przedawnione pożyczki i kredyty.

Da mihi factum, dabo tibi ius

 

Podaj mi fakty, a ja dam ci prawo

O MNIE

KRZYSZTOF STĘC
RADCA PRAWNY


Tel: +48 733 933 535
stec@dobrzeciradze.pl

  • Świadczę usługi prawne w języku polskim oraz angielskim.
  • Specjalizuję się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, władza rodzicielska).
  • W 2016 roku zostałem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu
  • W 2013 roku ukończyłem Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim.
  • W 2012 roku ukończyłem stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, broniąc pracy magisterskiej pt. „Ochrona dobra dziecka a wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców żyjących w rozłączeniu” pod kierownictwem Prof. zw. dra hab. Stanisława L. Stadniczeńko.
  • W 2010 roku odbyłem półroczne zagraniczne stypendium naukowe na kierunku Prawo na European University Cyprus w Nikozji.

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Stęc
ul. Koszykowa 23/105, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Email: stec@dobrzeciradze.pl
Tel: +48 733 933 535

Masz pytania? Napisz do mnie:

4 + 7 =

AKTUALNOŚCI

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij